Iskrameco, Itron ja Landis+Gyr julkistavat IDIS –spesifikaation

 

Iskrameco, Itron ja Landis+Gyr ovat julkistaneet merkittävän aloitteen älykkäiden mittareiden yhteensopivuuden kehittämisestä..  Valmistajat odottavat IDIS -spesifikaation edistävän nopeampaa ja laajempaa, avoimiin standardeihin perustuvaa automaattisen mittaustiedon hallinnan käyttöönottoa älykkäiden mittareiden ja palveluiden myötä. AMM -järjestelmien ja eri valmistajien mittauslaitteiden yhteensopivuus on ollut päättäjien ja toimialan puhutuimpia aiheita. Alalle on kaivattu maailmanlaajuisia määritelmiä ja kommunikaatiostandardeja esimerkiksi DLMS-käyttäjäjärjestön kautta. Tämä antoi sysäyksen Iskramecolle, Itronille ja Landis+Gyrille kehittää spesifikaatio, joka mahdollistaisi yhteentoimivuuden. Spesifikaation avulla voitaisiin myös vastata yhteensopivuusvaatimuksiin joita alan tarjouspyynnöissä edellytetään. Suurten energiayhtiöiden toiveeseen perustuen nämä kolme valmistajaa ovat nyt saaneet päätökseen testausvaiheen, jonka ansiosta valmistajien älykkäät energiamittarit ovat keskenään yhteensopivia. Tämän on mahdollistanut IDIS spesifikaatio, joka perustuu DLMS-UA:n määrittelemiin ja ylläpitämiin avoimiin kansainvälisiin standardeihin. IDIS on avoin kaikille valmistajille, jotka haluavat sisällyttää tuotteisiinsa samoja rajapintojen spesifikaatioita ja luoda aidosti yhteentoimivan ympäristön tulevaisuutta varten. Yhtenäisten rajapintojen ansiosta asiakkaat voivat vapaasti yhdistellä näiden kolmen eri valmistajan älykkäitä mittareita, mikä nopeuttaa älykkään verkon kehittymistä. Yhteensopivuus kattaa koko järjestelmän kotiverkoista suuralueverkkoihin ja energiayhtiöiden jo olemassa olevaan IT infrastruktuurin rajapintaan.   Iskrameco, Itron ja Landis+Gyr ovat jo pitkään pitäneet yhteensopivuutta yhtenä tärkeimmistä kehityksen painopisteistä. Valmistajat uskovat että yhteensopivat mittarit edistävät yhä laajempaa, avoimiin standardeihin perustuvaa AMM -järjestelmien ja palveluiden käyttöönottoa. Laajoja verkkoja hallinnoivat energiayhtiöt eivät halua olla riippuvaisia yhdestä valmistajasta, vaan haluavat mahdollisuuden hajauttaa hankinnat vähintään kahdelle älykkäitä mittareita valmistavalle yritykselle. Yhteensopivien tuotteiden kehittäminen auttaa EU:n jäsenmaita vastaamaan EU:n energiamarkkinadirektiiviin, joka vaatii älykkäitä mittareita 80 prosentille kotitalouksista vuoden 2020 loppuun mennessä, sekä EU komission vaatimukseen standardien luomisesta älykkääseen mittaukseen. Valmistajien yhteistyö osoittaa, että toimiala on ryhtymässä toimenpiteisiin vastatakseen energiayhtiöiden ja loppukäyttäjien tarpeisiin.   IDIS lisää luottamusta”Johtavien laitevalmistajien täytyy toimia yhteistyössä, jotta voidaan varmistaa avointen standardien yhtenäinen kehitystyö ja käyttöönotto. Tämä voidaan saavuttaa vain IDIS – tyyppisellä yhteistyöprojektilla, jossa keskitytään kentällä testattuihin konkreettisiin tuotteisiin,” toteaa Franc Kuhar, johtoryhmän jäsen, Iskaemeco. ”Sitoutumalla avoimiin rajapintojen spesifikaatioihin, sekä ohjelmisto- että laiteinvestoinnit yksinkertaistuvat, ja niiden käyttöikä jatkuu pidemmälle tulevaisuuteen. Se on iso askel matkalla yhteensopivaan maailmaan,” toteaa Marcel Regnier COO, Itron International. Yhteensopivuuden mahdollistavien spesifikaatioiden kehittäminen on tärkeää koko toimialalle, sillä se mahdollistaa todellisen yhteensopivuuden ja tuo varmuutta investointeihin” kertoi Oliver Iltisberger, varatoimitusjohtaja EMU, Landis+Gyr. ”Tähän mennessä on keskitytty lähinnä standardien määrittämiseen. Projekteja kuten IDIS tarvitaan, jotta standardit voidaan muuttaa yhteensopiviksi tuotteiksi.”   Iskrameco, Itron ja Landis+Gyr ovat aloittaneet IDIS –spesifikaation mukaisen prototyypin kehityksen ja työ on tarkoitus saada päätökseen tämän vuoden loppuun mennessä. Tämä mahdollistaa tulevaisuuden plug-and-play ympäristön.   Lisätietoja saat lähimmästä Landis+Gyr toimipisteestä ja yhteistyökumppaneilta seuraavasti: Milena Rakun
Marketing Managermilena.rakun@iskraemeco.si  Isabelle Sevegrand
Itron International Communications Directorisabelle.sevegrand@itron.com